Pekeliling Gaji Bulan Julai 2013

Pekeliling gaji bulan julai 2013. Alhamdulillah pekeliling kenaikan gaji kakitangan awam pada bulan julai 2013 ini telah dikeluarkan secara rasminya oleh Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA)dan akan berkuatkuasa mulai 1 Julai 2013.

pekeliling gaji bulan julai 2013
Pekeliling kenaikan gaji bulan julai 2013 berkuatkuasa pada 1 julai 2013

Maknanya tahun ini dua kali la penjawat awam menerima kenaikan gaji termasuk gaji bulan julai 2013. Alhamdulillah nampaknya memang 'janji ditepati' sepertimana yang di war-warkan oleh YAB Perdana Menteri kita.

Tujuan pekeliling kenaikan gaji bulan julai 2013 dikeluarkan

Tujuan pekeliling gaji bulan julai 2013 dikeluarkan ialah untuk melaksanakan keputusan kerajaan berkaitan dengan pemberian pemindahan gaji dengan amaun bersamaan dengan satu kenaikan gaji tahunan atau ringkasannya KGT kepada semua penjawat awam di bawah Sistem Saraan Malaysia.

Download pekeliling kenaikan gaji bulan julai 2013

Semoga semua penjawat awam akan dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dengan lebih bersemangat setelah keluarnya pekeliling gaji bulan julai 2013.